Skip to main content

De indoor kartbaan is speciaal gebouwd om te karten. Er kunnen onveilige situaties ontstaan indien je niet onderstaande veiligheidsinstructies opvolgt:

 1. Minimale lengte is 1.40 meter.
 2. Karten is een inspannende bezigheid, wij raden daarom zwangere vrouwen en personen met hartklachten af om te rijden.
 3. Het is verboden de karts onder invloed van drank en/of genotsmiddelen te berijden.
 4. Voor je eigen veiligheid en hygiëne is het dragen van een veiligheidshelm verplicht en zijn haarnetjes aanwezig.
 5. Lang haar onder de kleding dragen en eventuele loshangende kleding niet laten wapperen.
 6. Het is verboden te rijden met een korte broek, open schoeisel of (hoge) hakken.
 7. Het is verboden op de baan te roken of open vuur te maken.
 8. Het is verboden de baan te betreden of op de afzettingen plaats te nemen.
 9. In de pitstraat wordt altijd stapvoets gereden.
 10. Let goed op de lichtsignalen.
 11. Hand omhoog steken indien je op de baan stil komt te staan.
 12. Het is verboden de karts te verlaten: wacht altijd op het baanpersoneel.
 13. Volg te allen tijde verdere instructies op van het baanpersoneel.
 14. Het is verboden door roekeloos rijgedrag anderen in gevaar te brengen en de karts te beschadigen.
 15. Het is ten strengste verboden te botsen.